His story

Beloofd is beloofd!

Die morgen las ik een gedeelte uit Psalm 34 waar staat:

Altijd wil ik de Heer danken, elke dag zing ik een lied voor hem. Ik zal juichen voor de Heer vanuit het diepst van mijn hart. Mensen die trouw zijn aan de Heer, horen mijn lied, en ze zijn blij. Laten we vertellen hoe machtig hij is, laten we hem samen prijzen. Ik riep de Heer, en hij gaf mij antwoord. Ik was doodsbang, en hij heeft mij bevrijd. Mensen die hulp vragen aan de Heer, zullen blij zijn en lachen. Want hij zal hen helpen. Toen ik het moeilijk had, riep ik naar de Heer. Hij luisterde naar mij, en hij heeft me gered.
Mensen die gehoorzaam zijn aan de Heer, worden door zijn engel beschermd.
Hij redt hen uit alle gevaar. Gelukkig zijn mensen die bescherming zoeken bij de Heer. Zij zullen zien hoe goed hij is. Heb eerbied voor de Heer, want jullie horen bij hem. Dan krijg je alles wat je nodig hebt(BGT)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *