Nederland

BEN JIJ GEREFORMEERD?

Als jij regelmatig in de kerk komt zul je deze woorden wel herkennen. Het zijn een paar namen van de bijna 100 verschillende kerken in Nederland. Ik heb bewust deze namen gekozen. Je kunt er nog veel meer aan toe voegen want ook aan deze woorden zijn weer woorden toegevoegd. Bijvoorbeeld: Nederlands Hervormd, Christelijk Gereformeerd, Gereformeerde Gemeente, Hersteld Hervormd en ga zo nog maar even door.

Ben jij al her-vormd en gere-formeerd en vrij-gemaakt?

In Johannes 3:3 staat dat je opnieuw geboren moet worden. Geboren moet worden uit water en Geest. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan (Joh 3 : 3,5 HSV).

Als de Heilige Geest in jou komt gaat je denken en leven veranderen. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken (Rom 12:2 NBG).

Gods Woord roept ons op om onze zonden te belijden. Alleen Jezus kan ons vrijmaken van de slavernij van de zonde. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn (Joh 8:36 HSV).

Ik mag vele dagen doorbrengen op Familiepark de Vechtvallei. Hier verblijven mensen die rust zoeken en recreëren. Er zijn mensen op het erf van verschillende kerken. Zo nu en dan mag ik een gesprek hebben met deze mensen. Afgelopen week had ik een gesprek met een man van een voormalig eiland in de Zuiderzee. U mag raden welke plaats dit is. We hadden een gesprek over de tijd waarin we leven. Ik weet niet welke kerk deze man bezoekt maar merkte wel dat we naar verschillende kerken gingen. We waren het erover eens dat de verpakking veel minder belangrijk is dan de inhoud. Het is geweldig om te merken dat als je van een verschillend kerkelijk erf komt, je toch een eenheid mag ervaren. Mijn hoop en gebed is dat kerken gaan zien dat het nodig is om een eenheid te vormen. De kerk is de hoop voor de wereld. Een verdeelde kerk heeft geen aantrekkingskracht. De conclusie van ons gesprek was wel dat we in het “laatst der dagen” leven. Als je merkt dat de “genadetijd” op zijn einde loopt, raakt dat ook jouw hart? De vraag is: wat doe je er mee?

God is nog niet klaar met mij maar ik durf te zeggen dat ik een vrijgemaakte hervormde en gereformeerde volgeling van Jezus mag zijn. Een volgeling die met vallen en opstaan probeert om het “Goede Nieuws” door te geven.

Vrienden, ik ben ooit bij jullie gekomen om te vertellen over Gods plan met de mensen. Ik gebruikte geen mooie en wijze woorden om jullie te overtuigen. Ik wilde jullie alleen maar vertellen over Jezus Christus, en over zijn dood aan het kruis! Ik kwam niet als iemand die trots is op zichzelf. Ik was juist zwak en bang. Ik gebruikte geen wijze woorden om jullie te overtuigen. En toch geloofden jullie wat ik zei, omdat de heilige Geest jullie daar de kracht voor gaf. Want zo moest jullie geloof beginnen: door Gods kracht, en niet door menselijke wijsheid (1 Kor 2:1-5 BGT).

De vakantie is een goede tijd om te recreëren. Maar ook om nieuwe mensen te leren kennen. Een gesprek over het weer e.d. is goed, maar ik daag iedereen, die zich Christen noemt, uit om als de gelegenheid zich voordoet een stap verder te gaan. Bedenk dat jouw getuigenis de bestemming van iemand anders voor altijd kan veranderen. Er is nog tijd, gebruik het goed!

THE FUTURE BEGINS WITH HIS STORY!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *