His story

DE WERELD OP ZIJN KOP!

Als je jong bent, heb je energie. Als je jong bent, ben je sterk. Als je jong bent, heb je dromen.
MAAR!!! Als je jong bent, moet er gestudeerd worden, moet er gewerkt worden, kost het heel veel tijd en geld om je dromen te verwezenlijken.
Als je oud geworden bent, heb je tijd, (als je een beetje succesvol bent geweest) heb je geld.
MAAR!!! Als je oud bent heb je minder energie, komen er gebreken, ben je er achter dat dromen vaak bedrog blijken te zijn.

Een paar weken geleden toen de “Russische beer” Nederland bezocht, had ik in de kantine van de ijsbaan een gesprek met een man. We kregen het over de vervlogen jaren en de winters van vroeger. Je mag weten dat ik vroeger heel erg snel was op de gladde ijzers en dat ik daar redelijk veel prijzen mee heb gewonnen. Wat mij over dit gesprek is bijgebleven, is de opmerking die hij maakte. Hij zei: eigenlijk zou het leven andersom moeten zijn. Als je jong en fit bent, moet je leuke dingen kunnen doen met het geld dat je al hebt. Maar toen ik jong was, had ik geen geld en geen tijd. Nu ben ik oud en heb ik geld en tijd, maar kan mijn lichaam niet wat ik vroeger wel kon.

Die opmerking raakt mij. Hij heeft wel een punt en eigenlijk wel gelijk.
In het begin van de mensheid was het ook andersom. De mens werd gemaakt door God en in de “Tuin” geplaatst. De Tuin die vol stond met bomen en planten waar je volop van kon eten. In “den beginne” was er geen tekort en geen aftakeling. Toen alles nog “zeer goed” was, wandelde de mens met God door de Tuin. Het was niet nodig om hard te werken voor het levensonderhoud. Adam had geen schoffel nodig omdat er geen onkruid was. Hij had geen angst voor wilde dieren die hem als lekker hapje zagen. Er waren geen tien moeilijk te vervullen geboden. Er was maar één gebod.

En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven (Genesis 2:16,17 HSV).

En toch ging het mis. De mens werd uit de Tuin gezet en de relatie met God was verbroken. Het is met geen pen te beschrijven hoeveel ellende deze ene daad teweeg heeft gebracht. Kijk maar om je heen! Je kunt nog elke dag zien dat de wereld op zijn kop staat.
MAAR!!! God heeft voor een oplossing gezorgd. Hij heeft de wereld zo lief dat Hij zelfs zijn eigen Zoon niet heeft gespaard. Jezus laten lijden en sterven om voor “die ene”, maar ook al de daarop volgende zonden te betalen. Door Jezus is het mogelijk om de verbroken relatie met God de Vader weer te herstellen. En weer opnieuw te beginnen zodat alles weer goed zal zijn. De keuze is aan jou!

Maar aan wie hem aanvaardden en in hem geloofden, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden.
Dat werden zij niet door hun afstamming, of op natuurlijke en menselijke wijze, nee, zij zijn uit God geboren (Johannes 1:12,13 GVT).

Ik wens jou een “goede vrijdag” en een gelukkig Pasen. Hij is opgestaan, Hij leeft! Zijn offer is genoeg!  Thank You!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *