His story

Heer het doet zeer!

God is liefde en de mens is gemaakt naar zijn beeld. Wij zijn gemaakt om lief te hebben. Dat is het doel van een mensenleven. Liefde geven en liefde ontvangen. Waarom is het dan zo moeilijk om een liefdesrelatie te onderhouden en in stand te houden? De eerste mens heeft lang geleden voor zichzelf gekozen en plukt tot op heden daar de zure vruchten van. God heeft de mens geschapen om hem lief te hebben. Hij gaf ons, en doet dat nog steeds, de vrije keuze om ook van Hem te houden.  

In mijn eigen leven en in vele anderen heb ik ervaren wat het is om verlies te lijden. Als een relatie stopt doet dat pijn. Het doet pijn als dat in je eigen leven gebeurt. Het doet zeker net zoveel pijn als je het ziet gebeuren in het leven van iemand waar je van houdt. In de Bijbel staan woorden die zeggen:

Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde (1 Kor 13:13 BGT).

Liefde is een zaak van je hart. Als het hart verdeeld is gaat het op een gegeven moment scheuren vertonen en breken. Het grote “eerste” gebod zegt dat je God lief mag hebben boven alles. Er mag niets tussen zitten. Het is niet goed als dit niet de prioriteit heeft. Als jij voor honderd procent voor Hem gaat belooft Hij dat Hij voor jou zal zorgen en dat je niets tekort komt.

Waarom gaat het in relaties dan zo vaak mis?

Mijn idee is dat we het zeer moeilijk vinden om de controle uit handen te geven. In een liefdesrelatie is het zaak om je helemaal te geven aan de ander. Als je dit niet doet kom je vroeg of laat in de problemen. Er zit onkruid in jouw tuintje. Je weet dat onkruid vaak veel sneller groeit dan de mooie planten. Als het geplante nog geen sterke wortels heeft wordt het overwoekerd en sterft het af. Als er iets of iemand tussen een relatie komt en je gaat er niet volledig voor, komen er scheurtjes in. Je zult het onkruid met wortel en al moeten verwijderen. Dan krijgt de plant genoeg ruimte en genoeg licht om te groeien.

Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: “Als je bij Mij wil horen, moet je stoppen met voor jezelf te leven. Je moet het kruis opnemen en Mij volgen. Want als je je leven voor jezelf wil houden, zul je het juist verliezen. Maar als je je leven opgeeft voor Mij, zul je het juist redden (Math. 16:24,25 Basis Bijbel).

Hij belooft om voor jou te zorgen als je Hem volgt en doet wat Hij zegt. Hij wordt de goede herder genoemd. Een Herder zorgt voor zijn schapen. Hij zorgt voor een veilig bestaan en genoeg eten en drinken. Jezus was bereid om voor zijn schapen te sterven. Hij heeft er alles aan gedaan om de mensheid te redden van de dood. Als twee partners alles voor elkaar over hebben wordt de relatie steeds sterker. Dan kan het de stormen die er zeker zullen komen doorstaan.

(De gebruikte foto is op een zeer speciale plek gemaakt. Weet jij waar?)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *