Bidden

HEER ZEG TOCH EENS WAT!

Spreek, want uw dienaar luistert.
Dit was het antwoord dat Samuël gaf toen hij voor de vierde keer door God werd aangesproken. De voorafgaande keren dacht Samuël dat het Eli was die hem riep. Blijkbaar lijkt de stem van God op die van Eli, want Samuël hoort niet dat de stem van iemand anders is. Er staat ook dat Samuël de Heer nog niet kende, anders had hij hem waarschijnlijk direct herkend. Het is dus belangrijk om diegene die met jou spreekt te kennen. Ik hoor wel eens mensen roepen: ik wil graag Gods stem verstaan. Wat wil God met mijn leven? Welke weg moet ik inslaan? En meer van dit soort vragen. Ook zijn er mensen die ik hoor zeggen: God zei tegen mij! Ik moest van God dit of dat! Voor deze mensen is het blijkbaar duidelijk dat wat er “gezegd” wordt van God komt. Maar hoe weet je dat dan? Hoe weet je, dat wat er gezegd wordt, van God is. Is het een hoorbare stem? Of een gevoel? Een gedachte? Een Bijbeltekst? Allemaal vragen waar ik wel een antwoord op zou willen hebben.

Zelf heb ik nog nooit de “hoorbare” stem van God gehoord. Er is bij mij wel eens een “gevoel” of een “gedachte” die steeds blijft hangen. Ook als ik de Bijbel lees, springen er soms woorden uit die mij diep raken. Dit is vaak zo als je in de stilte komt. Als je in bed ligt of een wandeling maakt. Ik woon dicht bij het bos waar ik wel eens zit om stil te worden. Het is mij al verschillende keren overkomen dat er tranen kwamen van ontroering. Als je naar de schepping kijkt, en je ziet hoe wonderlijk alles is gemaakt, springen soms de tranen in mijn ogen. Dit is eigenlijk wel een beetje raar. Je zou kunnen zeggen; dat moet wel van God zijn, want Hij kan jou raken waar niemand anders bij kan komen. Meestal weet je pas achteraf of dat wat je hebt gehoord of gevoeld van God was of niet. Ik ben daarom ook heel voorzichtig met bepaalde uitspraken.

Je zult Hem moeten kennen om zijn stem te verstaan. Door met Hem om te gaan weet je wie en hoe Hij is. Door zijn Woord te lezen en met Hem te praten, leer je wat je wel en vooral wat je beter niet kunt doen. In de blog http://onnedevries.nl/waarom-moest-ik-naar-enschede/ zie je een voorbeeld.

Samuël moest een moeilijke boodschap brengen aan Eli en Eli reageerde met de woorden:

God is de Heer. Hij zal doen wat hij het beste vindt (1 Sam.3:18b vert. BGT).

God zal altijd doen wat het beste is. Dit is spannend, want het gaat vaak heel anders dan dat wij in onze gedachten hebben. Ken jij Jezus nog niet? Ga op zoek!
Vraag Hem om te komen en Hij zal het doen. Lees de Bijbel en zie wat Hij voor jou heeft gedaan.
Heb je vragen? Stuur ze dan via de mail (onnedevries@live.nl).

De laatste weken is er veel roering in de “christelijke” wereld over de wederkomst van Christus. Uitspraken als: God heeft mij geopenbaard dat Hij deze week terug komt, is er één van. Als het dan niet waar blijkt te zijn, brengt dat mensen in verwarring en geeft het heel veel discussie. Mijn stelling is: ga online geen discussie aan. Dit geeft vaak koude harten en hete hoofden. Je mag van mening verschillen, dat is prima, maar praat offline met elkaar. Discussie online is geen goede reclame voor het christendom! Wees geen “domme” christen maar wees wijs en doe dit in een persoonlijk contact. Let op wat je wel en wat je beter niet kunt zeggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *