His story

IK BEN NU EENMAAL ZO!

Het zit in mijn DNA en het is nu eenmaal zo. Dit is een uitspraak van iemand die een bepaald gedrag verklaart. Hoe je bent en hoe je leeft heeft natuurlijk te maken met hoe je bent opgevoed. Bepaalde erfelijke eigenschappen hebben ook veel invloed. Maar om dan te zeggen ‘Het is nu eenmaal zo’ is kiezen voor de gemakkelijkste weg. De mens is gemaakt met de mogelijkheid om te kiezen. De eerste mensen hebben de foute keuze gemaakt en daar plukt de rest van de mensheid tot op de dag van vandaag de vruchten van. De vraag is: wat zouden jij en ik hebben gedaan?

Het hele leven bestaat uit keuzes maken. Er zijn verschillende dingen die onze keuzes beïnvloeden.

De reclamewereld doet heel erg zijn best om mensen te verleiden om de aangeprezen producten te kopen. Er wordt veelal niet gekeken of het goed is voor de mens. Het gaat koste wat kost om de winst. Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen maar helaas ook excessen. Het spotje van Second-love bijvoorbeeld. Daar begrijp ik helemaal niets van en dat mag wat mij betreft verboden worden. Als er al reclame is voor overspel waar zijn we dan mee bezig?

Er is heel veel verleiding. Ondanks al die verleidingen die dagelijks op ons af komen hebben we de keuze om er op in te gaan of niet. Als jij diep van binnen weet dat te veel vet en zoetigheid niet goed voor je is heb je de keuze om het wel of niet te eten. Als je de getrouwde buurman heel leuk vindt? Is het aan jou om heel hard weg te rennen om niet in verleiding te komen. Als je een fiets ziet die niet op slot staat is de verleiding groot om hem mee te nemen. Doe het niet!

In de Bijbel staat de geschiedenis van David en zijn buurvrouw Bathseba.

David ziet zijn buurvrouw zich wassen en kan zijn ogen niet van haar af houden. Er gebeurt iets in zijn hart. Hij had weg moeten rennen maar hij onderneemt een andere actie. Hij nodigt haar bij hem thuis uit en dit eindigt in bed. Zij raakt zwanger. Oeps, wat nu? Wat te doen met haar man? Het eind van het verhaal is dat de buurman de dood wordt ingejaagd. Dit is een extreem voorbeeld uit de Bijbel. Dit kan verleiding met je doen.

Een excuus verzinnen om jouw gedrag te verklaren is niet zo moeilijk. Maar dat is nog geen reden om maar te doen. De opvoeding, de erfenis uit jouw verleden of het karakter is geen vrijbrief om keuzes te maken die niet goed zijn voor jou of voor anderen. Toen de eerste mensen aten van de “verboden” vrucht kregen ze inzicht in goed en kwaad. Vanaf het begin weten we diep van binnen wat wel en wat niet goed is. Ieder mens heeft momenten van zwakte. Er zijn dingen in ons leven die sterker zijn dan onze eigen wil. Ik wil wel de juiste keuze maken maar ben niet sterk genoeg. Daarom hebben we allemaal hulp nodig.

Satan zal zeker proberen jullie te laten zondigen, net zoals hij dat bij alle mensen probeert. Maar God is trouw. Hij zal jullie altijd helpen. En hij zal ervoor zorgen dat jullie het kunnen volhouden, en dat jullie geen verkeerde keuzes maken ( Kor. 10:13 BGT).

Heb jij moeite om weerstand te bieden aan verleidingen? Zoek hulp! God houdt van jou en wil jou en mij helpen om de juiste keuzes te maken. Geef Hem de touwtjes van je leven in zijn handen. Dan zal Hij jou de kracht geven om soms nee te zeggen. De keuze is aan jou!

Gelukkig te prijzen is de man die overeind blijft in de beproeving. Heeft hij de proef doorstaan, dan ontvangt hij het leven, de krans die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben.

Als iemand op de proef gesteld wordt, moet hij niet zeggen: Die beproeving komt van God. Want God, die niet door het kwaad kan worden beproefd, beproeft zelf niemand. Wordt iemand op de proef gesteld, dan is het steeds zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt. De begeerte nu waaraan wordt toegegeven, brengt zonde voort, en als de zonde volgroeid is, baart ze de dood (Jakobus 1 GNV).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *