His story

KONINGSDAG AFGELAST!

De koning komt niet. Dat is voor Maastricht, waar de koning dit jaar naar toe zou gaan, een zware teleurstelling. Natuurlijk voor de rest van Nederland ook. De vrijmarkt, het koekhappen, het zaklopen en het toiletpot werpen gaan allemaal niet door. Ben jij ook teleurgesteld? In de Bijbel staat ook een belofte van een Koning die zal komen. Die belofte is al twee duizend jaar geleden gemaakt en nog steeds niet uitgekomen. Jezus wordt in de Bijbel “de koning der Joden” genoemd.

Boven Jezus’ hoofd hing een bordje. Daarop stond: ‘Dit is de ​koning​ van de ​Joden( Luc 23:38 BGT).’

Er is een groot verschil tussen de “koning der Joden” en onze koning Willem Alexander. Als Willem Alexander op bezoek komt wordt alles uit de kast getrokken om hem te ontvangen. De straten worden tip top schoon gemaakt, alle verenigingen doe hun best om de Koninklijke familie te vermaken. Hij wordt met groot respect behandeld. Er wordt gebogen. Cadeaus aangeboden. Mooie woorden zorgvuldig uitgesproken.

Bij Jezus was dit heel anders. Hij knielde neer om voeten te wassen. Hij werd uitgescholden. Hij werd bespuugd en geslagen. Hij werd gedood op wat Christenen “goede vrijdag” noemen. Na zijn opstanding is Hij nog 40 dagen op aarde. De Bijbel zegt dat meer dan 500 mensen Hem nog hebben gezien. Na deze 40 dagen gaat Hij weer naar de Hemel. Bij zijn hemelvaart belooft Hij dat Hij ook weer terug zal komen. Maar waar blijft Hij? Het is al zo lang geleden beloofd.

Hoe weet je nu dat dit allemaal waar is? De Koningsdag is afgelast, dat is een feit. Maar waaraan kunnen we zien dat de belofte die Jezus deed uit zal komen. De Bijbel is een bijzonder boek. Er staan dingen in die gebeurd zijn, maar ook die nog gaan gebeuren. De crisis waar we nu door heen gaan hoeft geen verrassing te zijn. In Math 24:3, 7  staat dat:

En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

Er staan heel veel voorspellingen in de Bijbel die al zijn uitgekomen. De belofte dat de Koning terug zal komen laat nog op zich wachten. Maar als je geloofd dat deze Koningsdag gaat komen, en je kent die Koning, zal dat rust geven voor de toekomst. In de eerste vier boeken van het nieuwe (tweede) testament van de Bijbel staat heel veel over deze Koning. Lees maar wat Jezus allemaal heeft gedaan en hoe Hij heeft geleefd. Hij wil ook jouw Koning zijn. Hij wil jou helpen om de goede keuzes te maken. Keuzes die goed voor jou en voor anderen zijn. Ga op zoek naar deze Koning! Als je Hem gevonden hebt of als Hij jouw gevonden heeft, ruim je rommel op, vul jouw kruik met olie (Math. 25)  en maak je klaar voor zijn komst! Ben jij er klaar voor?

De antwoorden in de Bijbel zullen misschien nog veel meer vragen oproepen. Stel ze maar. Ik hoor graag van je!

The future begins with His story

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *