His story

Super sheep

Het thema van Square 2018 (tienerweekend van de Bethel gemeente) was: SUPER SHEEP. Je kunt denken: wat een raar thema en wat moet ik hier nu mee? Het hele weekend ging dan ook over schapen en alles wat daarmee te maken heeft. Wat mij weer raakte, was de gelijkenis van Jezus over het verloren schaap. Één van de sprekers zei: ‘’het is heel raar als je honderd schapen hebt, en er één mist, je de negenennegentig achterlaat en op zoek gaat naar die ene.’’

Wat Jezus soms doet, is lang niet altijd logisch en vaak helemaal tegendraads. Daarom vinden heel veel mensen Hem ook maar een “vreemde vogel”. Als volgeling van deze “vreemde vogel” snapt de wereld vaak niet wat Christenen beweegt om voor en door Hem te leven. Wel in de wereld maar niet van de wereld!

Als je de bijbel leest, zie je dat Jezus oog heeft voor detail. Hij merkt het als een bloed vloeiende vrouw Hem aanraakt, Hij ziet een vrouw die op het heetst van de dag water komt halen, Hij ziet een klein mannetje in een boom zitten, Hij ziet de kleine kinderen en zegt dat ze bij Hem mogen komen, Hij geneest een man die al 38 jaar op de grond ligt en vergeten en verlaten is door iedereen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Jezus heeft oog voor die ene!

Hij bracht een andere boodschap dan waar men aan gewend was. Daarom irriteerde de gevestigde orde, en met name de farizeeën en schriftgeleerden, zich enorm aan Hem en werden er plannen gemaakt om hem uit de weg te ruimen. Waar Jezus kwam, maakte Hij een voelbaar en merkbaar verschil. Jezus roept zijn discipelen op om Hem te volgen en te doen wat Hij deed. Dit is voor mij een hele uitdaging. Op mijn site staat de quote:

Mijn doel is om verschil te maken in mensenlevens!

Als je dit doel wilt bereiken, moet je soms dingen doen die tegen alle logica in gaan. Je moet je niet aanpassen aan de wereld. Ik wil een thermostaat zijn en geen thermometer. Deze vergelijking gebruikte Karim Landoulsi een keer bij een tienerdienst. Ik zal het uitleggen!
Ben jij een thermometer of ben jij een thermostaat? Loop jij achter de kudde aan of loopt de kudde achter jou aan?

Ben je een thermometer, dan bepaalt de omgeving jouw temperatuur. Als het warm is, gaat jouw temperatuur omhoog. Is het koud, dan gaat jouw temperatuur omlaag. Ben je een thermostaat, dan ben jij degene die invloed heeft op de omgeving en bepaal jij de temperatuur. Zorg er wel voor, als jij een thermostaat wil zijn, dat het goed voelt voor de mensen om je heen. Dan is het aantrekkelijk om bij jou in de buurt te zijn.

Dit is voor mij een worsteling. Mijn vorige blog ging over het woordje “TE” en er zullen best mensen zijn die mij een beetje TE vinden. Maar toch ga ik door! Ik wil graag een leesbare brief en de geur van Christus zijn. Vergeef mij als ik dat niet altijd ben! Hem wil ik volgen, zijn “goede nieuws” bekend maken en op zoek gaan naar “die ene”.

THE FUTURE BEGINS WITH HIS-STORY

Verander jij de omgeving of verandert de omgeving jou?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *