Nederland

Tijd voor Transitie

Tijd voor Transitie

Steeds meer mensen beseffen dat het op den duur niet goed komt. De ene crisis is nog niet overwonnen of de andere dient zich alweer aan. Als je de tv aanzet ontkom je er niet aan. Talkshows waarin allerlei meningen worden verkondigd. Discussies over van alles en nog wat. Ook in de Tweede Kamer rollen de Kamerleden over elkaar heen. De tegenstellingen worden steeds groter. Er moet iets veranderen. Maar hoe dan?

Transitie is een woord dat je de laatste tijd veel tegen komt.

Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties, natuur, milieu, of verandering van aspecten van gender.(bron Wikipedia) Er zijn veel ideeën en plannen om verandering te brengen. Het milieu en de opwarming van de aarde is een “hot” item. Er zijn vergaande plannen om de natuur te “redden”. Nederland loopt voorop met alle goedbedoelde plannen. Maar zou dit op het totale plaatje enig effect hebben?

De aarde is ongeveer 510.072.000 km², Nederland is ongeveer 37.354 km². Dat betekent dan Nederland ongeveer (510072000/37354)=13.655 keer in de oppervlakte van de aarde past. Nederland is klein en als niet elk land mee doet zal het niet lukken. Ook op allerlei andere vlakken loopt Nederland voorop. Kijk maar naar de regels en wetten over het leven. Abortus, euthanasie, gender, geslachtsverandering, seksualiteit, en ga zo maar door.

Criminelen worden steeds handiger om geld uit de zakken van mensen te halen. Er is zoveel wat niet klopt. Er is zoveel dat niet echt waar is. Kijk maar eens in jouw spambox. Kijk maar eens naar de reclamewereld. Wat bezielt mensen toch om dit te doen. Rijk worden over de rug van een ander? Wat zou God hier van vinden?

Jaren geleden werd Nederland een Christelijk land genoemd. Was het toen beter? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat er in dit land momenteel weinig of geen rekening meer wordt gehouden met God. De Christelijke normen en waarden zijn soms ver te zoeken. Heeft God dit land verlaten? Heeft dit land God verlaten? Dienen we andere goden?

In het Bijbelboek Richteren staan verschillende verhalen van Israël. De mensen en het land deden wat kwaad was in de ogen van de Heer. God liet het toe. Hij gaf hen de vrijheid om het zelf te regelen. Is dit misschien ook aan de hand in Nederland? Dit land en deze wereld hebben een transitie nodig. Een verandering van denken en handelen. Hieronder staat een gedeelte uit de Bijbel.

Lees wat Israël deed in die tijd. Het is tijd voor transitie!

Opnieuw deden de Israëlieten wat in strijd is met de wil van de Heer. De Heer keerden zij de rug toe, hem dienden zij niet langer. Daarom ontstak de Heer in woede tegen de Israëlieten en leverde hen over aan de Filistijnen en de Ammonieten.  Zo raakte Israël in grote moeilijkheden. Toen schreeuwden de Israëlieten het uit tot de Heer en zeiden: ‘We hebben tegen u gezondigd, we hebben u, onze God, de rug toegekeerd en Baäl gediend.’ Maar de Heer gaf hun als antwoord: ‘Hoe vaak hebben jullie al niet tot mij om bevrijding geschreeuwd? Was het niet toen jullie verdrukt werden? En al die keren heb ik jullie uit hun greep bevrijd. Toch keren jullie mij steeds weer de rug toe en gaan jullie andere goden dienen. Daarom bevrijd ik jullie niet nog eens! Schreeuw het maar uit tot de goden van jullie keus; laten die jullie maar bevrijden, nu jullie in moeilijkheden zitten.  ‘Nee, wij hebben gezondigd,’ zeiden de Israëlieten tot de Heer, ‘doe maar met ons wat u wilt, maar bevrijd ons nog deze ene keer.’ Zij deden alle vreemde goden weg en dienden de Heer. Toen kon de Heer de ellende van Israël niet langer aanzien (samenvatting uit Richteren 10 GNV).

The future begins with His story!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *