Nederland

WAAROM???

Hoe kan het toch dat er zoveel mis gaat op plekken waar een strenge geloofsgemeenschap is. Mijn vorige blog ging over één van die plekken: URK.
In Nederland zijn wel meer streng orthodoxe geloofsgemeenschappen waar extreem veel verslaving heerst en buitensporig veel alcohol en drugs wordt gebruikt. Wat kan hier toch de oorzaak van zijn? Hier heb ik over nagedacht en dit is wat er in mijn gedachten kwam. Ik kreeg het beeld van schapen en een herder. Als je op de heide een schaapherder met zijn schapen ziet, lopen alle schapen gewoon los.
Een “goede herder” kent zijn schapen en de schapen kennen hem.
De schapen vertrouwen en volgen de herder. Zij weten dat de herder zijn schaapjes naar “grazige weiden” leidt en zorgt voor genoeg eten en drinken. Maar als een herder besluit om een schaap een touw om de nek te doen en zo het schaap probeert te dwingen hem te volgen, gaat het mis. Hoe harder je aan het touw trekt hoe harder het schaap zich verzet.

In veel streng orthodoxe kerken zijn heel veel regels waar de “gelovigen” zich aan moeten houden. In gesprekken die ik had op mijn vorige korte tripje, kreeg ik dit regelmatig te horen. Ik had een gesprek met een jonge man van zeventien jaar die ook gedwongen werd om elke zondag om tien uur in de kerk te zitten. Hier had hij helemaal geen trek in omdat hij zaterdagavond heel veel dronk en op zondag moest bijkomen. Ik praat natuurlijk het gedrag van deze jongen niet goed, maar vraag mij af WAAROM hij zich zo gedraagt. Als jij vrijwillig hebt gekozen om de Herder te volgen ga jij je anders gedragen. Dan zul je er rekening mee houden als je samen komt in zijn huis. Een andere jongen vroeg mij zo maar “out of the blue”:”ben je bekeerd?” Mijn antwoord was: Ja, ik ben bekeerd. Hij had daar grote twijfels over, want dat gaat zomaar niet. Hier moet je heel veel voor doen. Ik zei dat ik het offer van Jezus heb aangenomen en dat dit genoeg is. Dat was zijns inziens veel te gemakkelijk.
Bekering is een lang proces en je moet maar hopen dat het ooit gebeurt.

Ik weet wel dat er orde en regels moeten zijn, anders wordt het ook een puinzooi. Maar teveel “man-made rules” werken verstikkend en hebben vaak een averechts effect. Hoe harder je dan aan het touw trekt, hoe benauwder je het krijgt. De jongeman waar ik mee sprak was bijna achttien en mocht dan zelf kiezen. Je hebt grote kans dat hij dan volledig afhaakt. De andere jongen heb ik aangeraden om Johannes drie maar eens goed te lezen waar staat: Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.
Hoe het dan wel moet weet ik ook niet daar is veel wijsheid voor nodig. In de Bijbel staat:

Heeft iemand van jullie niet de wijsheid om te leven zoals God het wil? Dan moet je God om die wijsheid vragen. Hij zal je die zeker geven. Want God geeft de mensen allerlei goede dingen, zomaar, zonder er iets voor terug te vragen (Jak 1 BGT).

Toen God de mens schiep, gaf Hij ons een vrije keus. Helaas kozen we toen voor onszelf. Hij geeft nog steeds de mens een vrije keus. Als jij vrijwillig voor hem kiest en het offer dat Jezus heeft gebracht, aanneemt, wordt jouw denken veranderd en komt de Heilige Geest in jou. Hij zal jou de kracht en de wijsheid geven om nee te zeggen tegen dingen die God verdriet doen en niet goed voor jou zijn. God zal jou geen touw om de nek doen om jou te dwingen om voor Hem te kiezen.
Gedwongen liefde is geen liefde.

One thought on “WAAROM???

  1. Don Dekker schreef:

    Unfortunately it is the same in the US. Young People are leaving the church in large numbers. I admire you for going out and talking to them to learn what they are thinking.
    Don

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *