Nederland

BEN JIJ GEREFORMEERD?

In Johannes 3:3 staat dat je opnieuw geboren moet worden. Geboren moet worden uit water en Geest. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan (Joh 3 : 3,5 HSV). Als de Heilige Geest in jou komt gaat je denken en leven veranderen. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken (Rom 12:2 NBG).

Gods Woord roept ons op om onze zonden te belijden. Alleen Jezus kan ons vrijmaken van de slavernij van de zonde. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn (Joh 8:36 HSV).

Vrienden, ik ben ooit bij jullie gekomen om te vertellen over Gods plan met de mensen. Ik gebruikte geen mooie en wijze woorden om jullie te overtuigen. Ik wilde jullie alleen maar vertellen over Jezus Christus, en over zijn dood aan het kruis! Ik kwam niet als iemand die trots is op zichzelf. Ik was juist zwak en bang. Ik gebruikte geen wijze woorden om jullie te overtuigen. En toch geloofden jullie wat ik zei, omdat de heilige Geest jullie daar de kracht voor gaf. Want zo moest jullie geloof beginnen: door Gods kracht, en niet door menselijke wijsheid (1 Kor 2:1-5 BGT).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *