Nederland

GRIJS OF GROEN

Bij het maken van deze foto’s stopte een boer die zei: maak maar snel een foto want dit uitzicht zal binnenkort niet meer te zien zijn. Ik kan mij de gedachte van deze boer wel voorstellen. Als je het nieuws en alle media een beetje volgt zie je dat mensen langzamerhand compleet overspoeld worden met paniekerige berichten over het milieu. De volstrekt onjuiste berekening van de stikstof in Nederland is te zot voor woorden.

De stikstof is niet gemeten maar berekend.

De boer met zijn koeien is een gemakkelijke prooi. De boer is in de media en bij de bestuurders de grootste veroorzaker van de zogenaamde “milieucrisis”. Naar goede argumenten en aangedragen oplossingen wordt niet geluisterd. Om gek van te worden. Ik stoor mij mateloos aan alle agressieve milieuclubs en de zogenaamde dierenactivisten. Zeg nou zelf! Is het logisch als je partij voor de dieren bent, je de helft van alle vee wil doodmaken?

Waar zijn we mee bezig? Nederland wordt vol gebouwd met windmolens en zonnepanelen. Hectares groen worden hectares grijs. Landschapsvervuiling ten top! Ik zie onderweg veel van dit soort beelden. Ook de zogenaamde “nieuwe natuur” is zichtbaar. Je ziet hectares met allerlei planten die normaal bestreden werden. Ridderzuring, brandnetels, distels, jacobskruid (zeer giftig), nemen zo langzamerhand alle niet bewerkte landerijen over. Het maaibeleid van de gemeenten heeft ook veel invloed op al die planten die welig tieren. De bermen van de wegen worden soms maar één keer in een jaar gemaaid. Je kunt er niet meer overheen kijken. Het is een zooitje.

Biodiversiteit is ook zo’n modewoord. Om de biodiversiteit te bevorderen moet volgens de “milieuclubs” de veestapel gehalveerd worden. De boer en zijn vee is de klos. Maar er zijn ook andere oplossingen om de biodiversiteit te versterken.

De gemeente Ede is hier al mee bezig.

De gemeente Ede treft verschillende maatregelen om de natuur te helpen. Het beleid is gericht op het behouden, herstellen en versterken van de biodiversiteit. Liesbeth Hunink, adviseur ecologie en biodiversiteit bij de gemeente Ede: “Naast bronmaatregelen, die uitstoot van stikstof reduceren, zijn er op korte termijn herstelmaatregelen nodig. Het project is een mooi voorbeeld van een herstelmaatregel. Als het gaat om bodemherstel is het één van de grotere van Nederland.” Het schelpgruis maakt de bodem minder zuur. In totaal is 385 hectare bos- en natuurgebied behandeld.

Doordat ik veel rondrijd in dit prachtige landje, zie ik verschillende landschappen. Nederland is een mooi groen land. We moeten zuinig zijn op alles wat ons is toevertrouwd. Toen de aarde werd geschapen kreeg Adam de opdracht om die te bewerken en te onderhouden. Dit was voor de zondeval een gemakkelijke opdracht. Nadat Adam de verboden vrucht at werd het een stuk moeilijker maar de opdracht blijft.

God, de Heer, plaatste de mens in de tuin van Eden om die te bewerken en te onderhouden (Gen 2 GNV). 

En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren (Gen 3 HSV).

Alle mensen zijn nazaten van Adam en hebben dezelfde opdracht. Het is niet de bedoeling om er een zooitje van te maken. We zullen de doorns en distels moeten uittrekken om te kunnen eten van de vruchten van het land. Het hele land vol te bouwen met huizen, zonneparken en windmolens is volgens mij niet de bedoeling.

The Future begins with His story!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *