Muziek

His story

The future begins with His story.

De toekomst begint met Zijn verhaal.Waarom deze slogan? Ik zal proberen het uit te leggen!

Muziek is in mijn leven heel belangrijk. De onderstaande nummers zijn voor mij een inspiratie geweest. Het nummer van Delirious: Historymaker,  hoorde ik voor het eerst in een stadion met 55000 jongeren. Als ik daar aan terug denk krijg ik weer kippenvel. Doe je ogen dicht en waan je in een vol stadion met zingende en juichende mensen die deze regel zingen.

The moment of truth. We were born to make history. (vertaling) Het moment van de waarheid. We zijn geboren om geschiedenis te schrijven

The moment of truth. We were born to make history.

Het tweede nummer is van Casting Crowns. Is er ruimte voor God om in jouw hart Zijn verhaal te schrijven. Ieder mens is vrij om te kiezen. Dit nummer zegt dat jij geboren bent om geschiedenis te schrijven. Hoe zou jij na jouw dood herinnerd willen worden.

Is there room in your heart. For God to write His story.
You can come as you are. But it may set you apart.
When you make room in your heart. And trade your dreams for His glory.
Make room in your heart. (vertaling) Is er ruimte in je hart. Voor God om zijn verhaal te schrijven.Je kunt komen zoals je bent. Maar het kan je onderscheiden.Wanneer je ruimte maakt in je hart. En ruil je dromen voor Zijn glorie. Maak ruimte in je hart.

Is there room in your heart
For God to write His story
You can come as you are
But it may set you apart
When you make room in your heart
And trade your dreams for His glory
Make room in your heart

In het begin van de geschiedenis was de schepping zeer goed. Er was een geweldige toekomst voor mens en dier. Toen ging het mis. Er kwam een breuk in de relatie tussen de Schepper en het geschapene. Maar dankzij diezelfde Schepper is er jaren later een oplossing gekomen. Door het volmaakte offer van de Zoon kan de verbroken relatie hersteld worden. De mens is aan zet om die relatie opnieuw aan te gaan. Jij en ik zijn gemaakt om relatie te hebben met onze Schepper.

In Kolossenzen 1 vers 16 staat dat: alles door Hem en voor Hem is gemaakt. Dat is het grote plan voor het leven. We zijn geboren om met Hem en voor Hem te leven. Om geschiedenis te schrijven en Hem de glorie te geven die Hem toekomt.

Als ik mijn laatste adem hier op aarde heb uitgeblazen zou ik het geweldig vinden dat alles wat ik heb gedaan, in Zijn naam, verschil heeft gemaakt in de levens van de mensen die ik heb gekend. Hiervoor mag ik deze site met mijn, maar vooral  Zijn verhaal (His story) gebruiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *