Bidden

Houvast aan Loslaten

Hallo, hoe gaat het er mee? Alles goed?
Met deze woorden word ik regelmatig aangesproken en dan weet ik eerlijk gezegd niet zo goed wat ik moet zeggen. Is dit een oprechte vraag of een standaard begroeting die heel veel gebruikt wordt. Als ik dan naar mijzelf kijk gaat het best wel goed met mij, maar dat “alles”goed is kan ik ook niet zeggen. Nu kan ik gaan opsommen wat er niet goed gaat in mijn leven en lichaam, maar dat ga ik niet doen. Met deze blog wil ik graag een positief geluid laten horen en niet hoe moeilijk het allemaal kan zijn in mijn leven. De afgelopen weken ben ik verschillende mensen tegen gekomen die worstelen met dingen of situaties die erg moeilijk te dragen zijn. Je kunt dan denken aan gebeurtenissen uit het verleden, problemen met relaties, eigen kinderen die andere keuzes maken dan dat jij zou willen, onzekere tijden vanwege werk en inkomen en ga zo maar door. Wat dit alles betreft is het bij mij niet anders en kan ik mij best voorstellen dat heel veel mensen zorgen hebben. MAAR! Wat doe je er mee? Ga je zitten piekeren? Heb je slapeloze nachten? Ga je zitten klagen? Kruip je in een hoekje zodat mensen je niet zien? Het is heel goed om jouw zorgen en pijn te delen met andere mensen. Het spreekwoord zegt: gedeelde smart is halve smart. Nog beter is om al je zorgen en pijn bij God te brengen en je vast te houden aan de beloften die Hij gegeven heeft in de Bijbel.

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad (Math.6).

Bidden met opgeheven handen en niet met gebalde vuisten. Met een dichtgeknepen hand is het onmogelijk om iets te ontvangen. Je zult je vingers moeten strekken. Wat je misschien krampachtig vasthoudt zul je los moeten laten. Bidden is loslaten wat je zelf niet kunt vasthouden of veranderen. Geef alles aan Hem, die alle macht heeft in de Hemel en op de Aarde, zodat Hij jouw hand kan vullen. Dit lijkt misschien heel gemakkelijk, ik ben er bewust van dat dit niet gemakkelijk is. Maar het is, denk ik, wel het beste medicijn tegen bezorgdheid en angst. In dit leven is niet “alles” goed, maar na dit leven is wel “alles” goed als we voor eeuwig bij Jezus zullen zijn. Het is een blij vooruitzicht en geeft houvast. Als je nog niet bij Jezus hoort, kies dan vandaag nog voor Hem en ontvang Eeuwig leven.

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen (Math.28)

Wees niet bezorgd, heeft God gezegd
Want ik zal steeds voor je zorgen
Altijd, nu, vandaag en ook morgen
Ik heb mijn armen om je heen gelegd.

Kijk maar naar de vogels in de lucht
Ze krijgen eten in alle overvloed
God, de Heer is het, die ze voedt
Er is niet één die Hem ontvlucht.

Jij bent veel meer waard dan zij
God weet wat je nodig hebt, elke dag
Zolang je op deze aarde leven mag
God, de Heer, Hij blijft je steeds nabij.

Wij mensen maken ons vaak zorgen
Over onze kinderen en ons bestaan
En kunnen de problemen soms niet aan
Heel veel dingen zijn voor ons verborgen.

Toch zegt God, maak je maar geen zorgen
Want ik ga met je mee door het leven
God wil ons helpen en ons het beste geven
Wees niet bezorgd voor de dag van morgen.

( Uit het Bijbelboek Mattheüs)
Fedde Nicolai

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *