Bidden

I WANT MORE!

Op mijn eigen website, waar ik stiekem eigenlijk wel een beetje trots op ben, staat dat ik verschil wil maken in mensenlevens. Dit jaar loopt al weer ten einde en als ik terugkijk zijn er goede maar ook best wel minder goede dagen geweest. Aan het begin van dit jaar schreef ik: Winnen voor Koning Jezus, Heb jij ook goede voornemens voor 2017? Op 1-1-2017 mocht ik met vele lieve broers en zussen, zingend en biddend, het nieuwe jaar beginnen.
Wat mij erg raakte was een lied waar gezongen werd: ik wil mij in U verliezen. Het woord verliezen kwam behoorlijk bij mij binnen. Verliezen is de laatste 5 jaar van mijn leven een werkelijkheid geworden. Gezondheid, gezin, huwelijk, werk, heit, broer en vriend, huis, financiën. Gisteravond flitste het door mij heen dat God tegen mij zegt: HET IS GENOEG GEWEEST!
Je zult niet meer verliezen maar winnen voor Koning Jezus. Ik wil mij verliezen in Hem om te winnen door en voor Jezus!
Voor het jaar 2017 staat er al weer van alles in mijn agenda en ik kijk uit wat God door mij heen zal gaan doen. Vanmorgen sloeg ik de Bijbel open bij Jozua 6, waar staat:

Toen zei de HEERE tegen Jozua: Zie, Ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. En het zal gebeuren, als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet eroverheen klimmen, ieder recht voor zich uit.(HSV)

In een andere vertaling staat:

De muur van de stad zal dan instorten en iedereen zal de stad binnenklimmen vanaf de plaats waar hij zich bevindt.’(NBV)

De overwinning staat al vast, het enige wat jij en ik moeten doen is, God gehoorzamen en de stad binnenklimmen op de plaats waar je je bevindt. Dit was het eerste wat ik dit jaar plaatste op mijn Facebook tijdlijn, al scrollend door het hele jaar maak ik de balans op. Heb ik, door mijn soms rare acties, verschil mogen maken in mensenlevens?
Wat heb ik allemaal gedaan: gebeden met meer dan 100 mensen, leiding mogen geven aan het gebedsteam van Radical in 10 diensten, mogen dienen en bidden in de Voorhof bij Square en 20 Xstream tienerdiensten, bidden bij Opwekking, Simply Jezus, Like Jezus en Heartbeat, tribunemanager bij de Nederland-zingtdag en de EO jongerendag, gastheer bij een concert van Casting Crowns, 2 keer met Light4Nations naar Israël waar ik samen met Theo 3 mensen mocht dopen, korte evangelisatie tripjes naar Groningen, Kampen, Arnhem, Utrecht, Bakkeveen, Enkhuizen en Medemblik, meer dan 300 bemoedigingskaartjes ( ‘You are beautiful’ en ‘You are a winner’) weggegeven, met mijn oudste zoon naar Auschwitz geweest, prachtige foto’s gemaakt van mensen, dieren, bloemen, natuur en gebouwen, blogs geschreven op mijn eigen website en op Facebook, nieuwe mooie mensen ontmoet, veel mooie gesprekken gehad en vooral dichter bij Gods hart gekomen.

Terugkijken is soms goed om de balans op te kunnen maken.
Heb ik gewonnen voor Koning Jezus? Ik weet het niet! Ik heb mijn uiterste best gedaan om Hem bekend te maken. Ik vraag vergeving aan een ieder die ik door mijn woorden of gedrag op één of andere manier heb gekwetst of pijn heb gedaan. Ik vraag God om de woorden en daden te zegenen die mensen hebben geraakt en iets van Jezus hebben laten zien. Ik bid dat het een positief verschil heeft gemaakt in jouw leven.

Er zijn al weer mooie plannen voor volgend jaar. Ik hoop in ieder geval 3 keer op reis te gaan. 2 keer een Outreach Jongerenreis naar Israël met Light4Nations en een Evangelisatiereis naar Spanje met Beachmission. Bidden bij Square, Go and Tell, Opwekking, in de Gemeente en bij Heartbeat. Dienen bij de Evangelische Omroep en wat er nog meer op mijn pad komt. Ik neem de vrijmoedigheid om, aan diegene die dit leest, steun te vragen! Steun door voor mij te bidden en als je het op het hart krijgt om mij ook financieel te helpen, zou dat heel welkom zijn. Voor financiële bijdragen om onkosten, reiskosten en overige kosten te kunnen dekken, zou je een eenmalige gift kunnen overmaken op rekeningnummer NL35INGB0674771257. Wilt u mij maandelijks met een vast bedrag steunen? Dat zou geweldig zijn!

Toen jij werd geboren huilde jij en de wereld verheugde zich.
Leef je leven zo dat wanneer jij sterft, de wereld zal huilen, en jij je zal verheugen.

The future begins with His story

2 thoughts on “I WANT MORE!

  1. Esther schreef:

    Mooi om te lezen, ik weet niet hoe ik op uw site kwam! Maar mooi getuigenis. Na de verliezen die u hebt meegemaakt ook de vreugde om Hem te mogen dienen

    1. Onne de Vries schreef:

      dank je wel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *