His story

WIJS OF EIGENWIJS

Het is goed om te sparen en iets achter de hand te hebben voor minder goede tijden. De afgelopen weken ben ik verschillende mensen tegen gekomen die niet of niet meer in de kerk komen. Als je dan in gesprek raakt en vraagt van: waarom zie ik jou niet meer? Ben je misschien verhuisd? Is er iets gebeurd? Ben je teleurgesteld? Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen niet meer naar de kerk komen. Er wordt soms gezegd: ik heb de kerk niet nodig om te geloven! Bij dit antwoord vraag ik mij dan af: wat, waar en hoe doe jij dat dan? Hoe houd jij je olielamp brandend en waar koop jij de olie die nodig is als brandstof? Heb je genoeg reserveolie als je in de nacht moet wachten op de Bruidegom? Neem je geen enorm risico door niet op tijd jouw olie aan te vullen? Olie is het beeld van de Heilige Geest. In Efeze 5 vers 18 en 19 staat:

En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart,

In de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes zie je dat het belangrijk is om reserveolie mee te nemen. De kern van deze gelijkenis is naar mijn idee het feit dat je de “Bruidegom” moet kennen. De Gelijkenis zegt dat de vijf wijze meisjes met Hem naar binnen gaan. Als ze binnen zijn, gaat de deur dicht en kom je er niet meer in. Dit is een harde les voor de meisjes die niet goed voorbereid waren en dus te laat komen. Blijkbaar kennen zij de “Bruidegom” niet goed genoeg.
Ze hebben van Hem gehoord, maar hebben geen relatie met Hem. Anders hadden ze wel geweten dat Hij later kon komen. Door met Hem om te gaan, wordt telkens de olie aangevuld en heb je ruim genoeg om jouw olielamp brandende te houden.

De meisjes die klaarstonden, gingen met hem mee naar binnen om bruiloft te vieren, en de deur werd gesloten. Later kwamen de andere meisjes terug. Heer, heer, laat ons binnen, riepen ze. Maar hij zei: Ik ken jullie niet’(Math. 25 GNV).

De kerk (gemeente) kan de plek zijn waar je olie kunt “kopen”. Als je broers en zussen om je heen hebt, die er voor je zijn als het iets minder met je gaat, kan dat een rijke zegen zijn. Zingen en lofprijzen met elkaar is leuker dan in je eentje. Praten over wat je gelooft, zal helpen om erin te groeien. De olie van de Geest is niet overdraagbaar. Je kunt niet van iemand anders lenen dus je zult het zelf bij moeten vullen.

Het is natuurlijk best mogelijk om in je eentje te geloven en te groeien in geloof. Maar het vraagt een zekere discipline en honger om dit vol te houden. Heb je dat? Helemaal goed! Merk je dat jouw lamp langzaam aan het uitdoven is? Zoek mensen, een kerk of gemeente, die jou kunnen helpen om jouw olie aan te vullen, zodat jouw lamp brandt als Jezus komt. Dan mag je met Hem naar binnen gaan voor het eeuwige Bruiloftsfeest.

Hoop heeft een naam, Vreugde heeft een naam, Vrede heeft een naam, LIEFDE heeft een naam en die naam is JEZUS CHRISTUS.
Prijs zijn naam voor EEUWIG!!!

(een prachtige en krachtige proclamatie, in het Engels, over wie Jezus is)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *